Hvad er BookNBike?

Brugervilkår

*) Brug af BookNBikes services

Din brug af tjenesten betragtes som en accept af nærværende betingelser tillige med privatlivspolitikken og øvrige retningslinjer. Du bekræfter endvidere, at du er fyldt 16 år.

Personer, der ikke kan acceptere nærværende forretningsbetingelser samt privatlivspolitik og øvrige retningslinjer, har ikke tilladelse til at anvende BookNBikes tjenester. Privatlivspolitikken og de øvrige retningslinjer er inkorporeret gennem henvisninger i forretningsbetingelserne, mens de tre samlet betegnes ”kontrakten”. Ved accept af forretningsbetingelserne gives samtykke til og accept af:

- at tjenesten udbydes uden garanti. 

- at BookNBike ikke påtager sig ansvar for de leverede ydelser.

- at jeg indestår for, at jeg alene er ansvarlig for, at min cykel/-cykler og tilbehør er lovlige og sikre.

- Jeg indestår  for, at jeg er den retmæssige ejer af den udbudte cykel eller tilbehør.

- Jeg indestår for, at jeg alene er erstatningsansvarlig, såfremt cyklen mistes eller cyklen bliver udsat for skader gennem brug-/udlejning via BookNBikes platform.

- at BookNBike ikke er ansvarlig i forbindelse med tvister mellem brugere.

- at friholde BookNBike fra krav i forbindelse med dit brug eller manglende evne til at bruge tjenesten eller dens indhold.

- indforstået med at modtage tilbud og  nyhedsbreve fra Book'N'Bike.

- at hver af parterne har ret til at kræve sagen afgjort ved en voldgift.

BookNBike er  en deleøkonomisk platform, der muliggør kontakt mellem en udbyder af en delecykel og efterspørgeren af den respektive ydelse. Brugerne af BookNBike kan enten være en person som ønsker at leje en cykel eller en privatperson, der tilbyder at udleje sin cykel via BookNBike. 

Fortrydelsesret
Ifølge lovgivningen om distanceaftaler, har du ret til at fortryde den indgåede aftale. Fortrydelsesfristen gælder i 14 dage. Perioden beregnes fra datoen, hvor ordren er bekræftet. Bookinger som allerede er afholdte, vil ikke blive kompenseret.
Fortrydelse af køb
Hvis du ikke ønsker at forblive medlem hos BookNBike, skal du straks give skriftlig besked til vores kontaktcenter på mail info@BookNBike.dk 

De reservationer-/bookinger der på pågældende tidspunkt allerede er afholdt, bliver faktureret til den  viste pris. Vi fakturerer kun per døgn. Resttid på gennemførte bookinger refunderes ikke.

Persondatapolitik

For at du kan indgå aftale med os på BookNBike har vi brug for følgende oplysninger:
- Navn
- Adresse
- Telefonnummer
- E-mail adresse
Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål, at kunne levere ydelsen til dig.

Personoplysningerne registreres hos BookNBike og opbevares i fem år, hvorefter oplysningerne slettes.

Når der indsamles personoplysninger via vores website, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om præcis hvilke oplysninger der indsamles og hvorfor.

Den dataansvarlige for BookNBike har adgang til de oplysninger, der registreres om dig.

Oplysninger afgivet til BookNBike videregives eller sælges på ingen måde videre til tredjemand, og vi registrerer ingen personfølsomme oplysninger.

Som registreret hos BookNBike har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger der er registreret om dig. 

Disse rettigheder har du efter Persondataloven, og henvendelse i forbindelse hermed rettes til BookNBike via e-mail info@BookNBike.dk


Cookies

På BookNBike anvendes cookies med det formål at optimere websitet og dets funktionalitet.  Dermed gøres besøget så nemt som muligt for dig.
Du kan til enhver tid slette cookies fra din computer, hvordan afhænger af din browser.


Logstatistik

Vi bruger en logstatistik på BookNBike, som betyder, at et statistik-system opsamler information, som kan give et statistisk billede af, hvor mange besøgende vi har, hvor de kommer fra og hvor på websitet det forlades mv.
Logstatistikken anvendes kun med det formål at optimere BookNBike.


Bilæggelse af strid

Hvis du vil klage over dit køb skal du rette henvendelse til info@BookNBike.dk

Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du indgive en klage til: 
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens V
ej 35, 2500 Valby, via www.forbrug.dk

Du kan også anvende EU-kommissionens online klageportal, hvilket dog hovedsageligt vil være relevant, hvis du er forbruger med bopæl uden for Danmark. 
Du finder klageportalen her: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Har du øvrige spørgsmål vedr. disse handelsbetingelser kan du rette henvendelse til BookNBike via e-mail info@BookNBike.dk
 
Kontaktinfo på www.BookNBike.dk
Hassan El Hani
Njalsgade 10, 5. Tv.
2300 København S
M: +4540600440
Hverdage: 09:00-17:00